KATILIM

KATILIM

Sempozyuma katılım bildiri ve/veya eser ile olabilir. Katılımcıların, katılım formunu, özetlerini ve / veya eserlere ait bilgileri içeren belgeleri istenilen formatta ve belirtilen tarihe kadar sempozyum elektronik posta adresine (ifas@selcuk.edu.tr) göndermesi gerekmektedir.

 

BİLDİRİ İLE KATILIM

Sempozyum ana teması ile ilgili her disiplinden gelecek bildiri özetleri sempozyum takviminde belirtilen tarihler içerisinde değerlendirilecektir. Kabul Edilen başvurular bildiri şeklinde sempozyum programında ve kitabında yer alacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KABUL ESASLARI

Bildiri Başlığı

Yazar adı/adları, kurum ve iletişim bilgileri

Her biri 250 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet metin. (Özet; amaç, önem, evren, sınırlılık, yöntem, sonuç ve önerileri mutlaka kapsamalıdır)

Anahtar Kelimelerden oluşacaktır.

Sayfa standardı A4, tek satır aralığı, yazı karakteri Times New Roman ve 12 punto olarak belirlenmiştir.

Sempozyumda bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir.

Bildiri özetlerinin sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar ifas@selcuk.edu.tr adresine elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri özetleri, Sempozyum Bilim Danışma Kurulu tarafından incelenecek ve sonuçlar belirtilen tarihe kadar katılımcılara duyurulacaktır.

Bildiri özetleri ile birlikte Katılım Formu’nun da gönderilmesi önemlidir. Katılım formuna www.ifas.selcuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Katılım Formu tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır.

Formda tüm iletişim bilgileri, kurum adresi, telefon numaraları ve elektronik posta adresi yer almalıdır.

Kabul edilen bildirilerin yazım kuralları kabul yazısı ile ayrıca bildirilecektir.

 

ESER İLE KATILIM:

Sempozyum kapsamında uluslararası ve seçici kurullu sergi düzenlenecektir. Sergiye katılacakların eserlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için eser fotoğrafını ve bilgilerini belirtilen formatta göndermeleri gerekmektedir.

 

ESER KABUL ESASLARI:

Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan sergiye katılacak sanatçı ve tasarımcıların eserlerinin bir fotoğrafını (300dpi çözünürlükte), sanatçıya/tasarımcıya ve esere ait bilgilerin yer aldığı, sergi katılım formuyla birlikte ifas@selcuk.edu.tr posta adresine sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan sergiye katılacak sanatçı ve tasarımcılar en fazla 2 eserle katılabilirler. Sergiye verilecek eserlerin uzun kenarı en fazla 120 cm olmalıdır.

Değerlendirme sonucunda sergilemeye hak kazanan katılımcılara katılım belgesi ve sergi kataloğu verilecektir. Katılımcı sergilemeye değer görülen her eseri için sempozyum hesap numarasına katılım ücreti olarak yurtiçindeki katılımcılar 150 TL, yurtdışındaki katılımcılar 50 Euro yatırılmalıdır.

Eser /eserlerin ulaşım masrafları eser sahiplerine aittir. Ulaşım esnasında oluşabilecek hasarlardan sempozyum organizasyon komitesi sorumlu değildir.