SEMPOZYUM ORGANİZASYONU

SEMPOZYUM ORGANİZASYONU

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL   (Rektör-Selçuk Üniversitesi)

 

SEMPOZYUM EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Hüseyin ELMAS (Dekan-Güzel Sanatlar Fakültesi)

Prof. Dr. Ali BORAN (Dekan- Sanat ve Tasarım Fakültesi)

 

SEMPOZYUM GENEL ORGANIZATÖRÜ

Doç. Dr. Uğur ATAN

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU

Prof.Dr. Hüseyin ELMAS

Prof.Dr. Ali BORAN

Doç.Dr. Uğur ATAN

Doç.Dr. Mutluhan TAŞ

Doç.Dr. Nurgül KILINÇ

Doç.Dr. Emine NAS

Doç.Dr. Ahmet DALKIRAN

Doç.Dr. Fatih ÖZKAFA

Doç.Dr. M.Lütfi HİDAYETOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Rabia KÖSE DOĞAN

 

SERGİ SEÇİCİ KURULU

Doç.Dr. Ali Atıf POLAT

Doç.Dr. Neslihan KIYAR

Doç.Dr. İlham ENVEROĞLU

Doç.Dr. Emet Egemen ASLAN

Doç.Dr. H. Melek HİDAYETOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Oğuz YURTTADUR

Öğrt.Gör. Menşure Kübra KAYMAZ

 

SERGİ DÜZENLEME KURULU

Doç.Dr. Zuhal ARDA

Yrd.Doç.Dr. Semih BÜYÜKKOL

Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÇOBAN

Öğrt. Gör. Dr. Hikmet ŞAHİN

Öğrt.Gör.Dr. Ekin DEVECİ

Öğrt.Gör.Dr. Emine Nur YILMAZ ARIKAN

Öğrt.Gör. Kazım KÜÇÜKKÖROĞLU

Öğrt.Gör. Ömer Tayfur ÖZTÜRK

Arş.Gör. Mine ERDEM

Arş.Gör. Mehmet Cihan GEZER

Arş.Gör. Ömer Oytun ONUR

 

TASARIM VE TANITIM KURULU

Doç.Dr. Uğur ATAN

Doç.Dr. Harun Hilmi POLAT

Öğr.Gör.Dr. Hikmet ŞAHİN (Web Tasarım)

 

YAYIN KURULU

Doç.Dr. Uğur ATAN

Yrd.Doç.Dr. Şerife YALÇIN YASTI

Yrd.Doç.Dr. Orhan DİKENER

Öğrt.Gör. Menşure Kübra KAYMAZ

Arş.Gör. Pembe ŞEN

Arş.Gör. Mine SUNGUR

 

SEKRETERYA

Arş.Gör. Emine DALICI

Arş.Gör. Mehmet NORASLI

Arş.Gör. Ali AKÇAOVA